ดูที่พลังของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทุกชนิดมักจะถูกมองเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการรักษา อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ยังสามารถเป็นสิ่งที่สามารถให้การรักษาความปลอดภัยและยังสามารถติดทนนานแม้จะมีการทดลองหลาย ๆ

การสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่นในกลุ่มหรือองค์กรเป็นอยู่ที่ดีของคนที่ขึ้นอยู่กับวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพที่ทำงานกลุ่มหรือองค์กร

กลุ่มหรือองค์กรยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่สมาชิกทำงานได้ดีกับการจัดการ

กลุ่มหรือองค์กรที่ไม่ได้ผลจริงๆสามารถทำลายมาก กลุ่มหรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพยังสามารถถามมากในสมาชิกของพวกเขาที่บางครั้งสมาชิกจะได้มีชีวิตนอกกำแพงของพื้นที่ที่พวกเขาทำงานหรือเสียสละด้านอื่น ๆ ของชีวิตของพวกเขาเพียงเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา สำหรับองค์กรหรือกลุ่มที่มีชนิดของสถ​​านการณ์นี้ความสัมพันธ์จะเครียดหรือทุกข์ทรมานจากความล้มเหลว คนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้ยังประสบ สังคมถูกกำหนดให้เป็นเว็บของความสัมพันธ์ซึ่งจะต้องมีทุกฝ่ายในการทำงานและมีส่วนร่วมของพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีที่ให้ความร่วมมือและให้ความเคารพเป็นที่ประจักษ์สามารถทำให้สังคมทำงานได้ดีขึ้น ด้วยวิธีนี้สมาชิกแต่ละคนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของทั้งหมดและให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นี้สามารถบรรลุกับความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่าย ‘และตำแหน่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจสิ่งที่สำคัญไปยังบุคคลอื่นคือการขอให้พวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการและฟังสิ่งที่พวกเขาได้กล่าว เมื่ออีกฝ่ายได้ตระหนักถึงนี้พวกเขาจะรู้สึกถึงความสำคัญให้กับพวกเขาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีบุคคลที่จะแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยและตำแหน่งของพวกเขาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ สมมติว่าอีกฝ่ายเข้าใจถึงความต้องการของเราและให้เราเมื่อเราจำเป็นต้องใช้มันโดยไม่ต้องขอมันไม่ใช่การปฏิบัติที่ดี

เคารพเป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ เราสามารถแสดงความเคารพเพียงแค่ได้ฟังบุคคลอื่นโดยพยายามและความจริงใจที่จะเข้าใจวิธีที่พวกเขาทำงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่นโดยการยืนยันว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาสามารถ ตรงข้ามของการเคารพเป็นอย่างรวดเร็วกลายเป็นคำตัดสินตามข้อเท็จจริงไม่มีมูลความจริงและความอยุติธรรม เคารพเป็นรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ยังหมายความเคารพตัวเองและเคารพคนอื่น ๆ

อีกพื้นที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับความแตกต่างของบุคคลอื่นโดยตรง ความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือคนที่ค่อนข้างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่นในการสนทนาที่แต่ละฝ่ายฟังความต้องการของบุคคลอื่น ๆ ที่คุณอาจสังเกตว่าแต่ละคนจะมีสองมุมมองที่แตกต่างกัน

ทำงานต่อเป็นทางออกที่ชนะสำหรับทั้งสองฝ่าย

วิธีนี้สามารถทำได้เมื่ออย่างน้อยฝ่ายหนึ่งยอมรับว่ามีความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ บุคคลที่ว่านั้นก็จะออกแรงเวลามากขึ้นในความพยายามและพลังงานในการทำความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายและจัดการกับมันจะได้รับมันออกจากทาง พวกเขาควรจะล้มเหลวมันจะปลอบโยนสำหรับบุคคลที่จะรู้ว่าพวกเขาพยายาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังและไม่ก่อนการตัดสิน นี้เป็นสิ่งสำคัญหากเป็นบุคคลที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน

การหารืออย่างไม่เป็นทางการเป็นที่เอื้อต่อการฝ่าย พวกเขานำออกจากปัญหาและความกังวลสบาย พวกเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทำให้พวกเขาคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การพัฒนาบรรยากาศที่พรรคอื่น ๆ สามารถแสดงความรู้สึกของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้อง

เมื่อฝ่ายที่ล้มเหลวที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ในใจหรือความรู้สึกของตนของพวกเขาจะได้รับในทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ภาคีควรทราบว่าบางสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ควรจะมีการควบคุมในการติดต่อใด ๆ ในความสัมพันธ์ใด ๆ ธรรมชาติของมนุษย์เป็นหนึ่ง บางส่วนของสิ่งเหล่านี้ที่พบในความสัมพันธ์รวมทั้งยังมีประวัติของทัศนคติที่ตายตัวหรือความไม่ไว้วางใจโทษคนอื่นหรือบุคคลที่สำหรับความสัมพันธ์ที่ทำให้เครียดไม่รวมความรู้สึกของอีกฝ่ายเมื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดบทบาทและความคาดหวังของแต่ละ บุคคลที่อยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน

ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ในประเด็นและปัญหาทันทีคือต้องเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ ขณะที่พวกเขาพูดว่า ‘คนนี้ไม่มีที่เกาะ