มีการทำงานเป็นทีมและการผลิต

ทีมงานเป็นหน่วยสหกรณ์สองคนหรือมากกว่าร่างสัตว์ที่ทำงานร่วมกันที่จะดึงบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบทีม: “เราร่วมสำหรับโครงการใหม่นี้” ทีมงานเป็นจำนวนน้อยของคนที่มีทักษะในการประกอบที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันจุดประสงค์เป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานและวิธีการที่พวกเขาถือตัวเองรับผิดชอบร่วมกัน

ระยะการสร้างทีมงานสามารถโดยทั่วไปหมายถึงการเลือกและแรงจูงใจของทีมงานหรือมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มการประเมินตนเองในทางทฤษฎีและการปฏิบัติของการพัฒนาองค์กร (Organizational OD) องค์กรทีมงานเป็นวิธีการไปสู่​​การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้จัดการโครงการหัวกลุ่มหลักของคนที่เลือกออกจากพื้นที่การทำงานต่างๆ; ผู้จัดการจากพื้นที่การทำงานที่แตกต่างกันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

กองเรือรบหัวหน้าทีมคือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่จะเรียกและจัดการประชุมและงาน หัวหน้าทีมจะมั่นใจได้ว่า Implementer เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างทีมเพื่อให้บริการหลาย ๆ พวกเขาสามารถสร้างแรงกระตุ้นพลังสร้างกลุ่มเหนียวและพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพิ่มผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมความรู้ กิจกรรมเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับจุดแข็งของบุคคล ในเวลาเดียวกันพวกเขาสอนให้ผู้เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการทำงานร่วมกันทีมชนะ ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปได้ เหตุการณ์ทั้งหมดสร้างทีมของเราจะรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น, อำนวยความสะดวกในการวางแผนและระบบ scorekeeping เพราะได้รับการแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม Team Building จำนวนมากมีประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเซสชั่นการซักถาม (ในการประชุมที่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกของพวกเขาและประสบการณ์จากการทำกิจกรรม. ข้อดีของการสร้างทีมงานเป็นทีมงานที่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีระดับที่สูงขึ้นของความมุ่งมั่นและรวมถึงผู้คนจำนวนมากที่สามารถช่วยให้ใช้ความคิดหรือวางแผน. นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีความสามารถในการสร้างพลังงานและความสนใจในโครงการใหม่

ทีมงานมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการแผนการที่ซับซ้อนและให้โซลูชั่นที่สร้างสรรค์มากขึ้นในการแก้ไขปัญหายาก พนักงานส่วนใหญ่ต้องการที่จะรู้สึกว่าพวกเขา “ตัวเอง” งานของพวกเขาและการมีส่วนร่วมที่มีความหมายถึงความมีประสิทธิผลขององค์กรของตน แต่จะให้ผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตของการส่งออกและเป็นหนึ่งในบางส่วนหรือทั้งหมดของปัจจัยการผลิตทรัพยากรที่ใช้ในการประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย มีหน่วยวัดเป็นเป็นอัตราส่วนของผลผลิตต่อหน่วยของการป้อนข้อมูลอยู่ตลอดเวลา มันเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและถือว่าเป็นมักจะเป็นเอาท์พุทต่อคนชั่วโมง บริการที่ดีขึ้นมีบทบาทโดยตรงในการกระตุ้นการผลิตและการเพิ่มการเจริญเติบโตขององค์กรใด ๆ “Valuing ความสัมพันธ์” ต้องมุ่งเน้นไปที่ “ว่าง” ระหว่างผู้คนที่รู้จักกันในขณะนี้โดยวิทยาศาสตร์จะไม่ว่างเลย แต่เต็มไปด้วยรูปแบบของพลังงานจากคนขององค์กรและคุณภาพของชีวิต เหล่านี้รูปแบบความสัมพันธ์ลึกซึ้งส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานของมนุษย์ที่ไดรฟ์องค์กร กลยุทธ์ความสัมพันธ์จะช่วยให้องค์กรของคุณมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ (ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเสริมสร้างหรือทำลาย) โดยตรงมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลระหว่างบุคคลและองค์กร มีส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างกระบวนการและผลการวัดที่ประสิทธิภาพของทีมงานคือ ทีมงานสามารถเข้าถึงการวัดผลผลิตหรือทีมที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นหลักปริมาณงานที่ผลิตด้วยในชุดที่ได้รับจากทรัพยากรเช่นคนเวลาเงินและความเชี่ยวชาญ