หาแคลิฟอร์เนียประวัติอาชญากรรมจะ requiste ในวันนี้

นอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ของสมาชิกของประชาชนแต่ละคนยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆในปัจจุบัน ที่เป็นวิธีการที่เป็นไปได้? ข้อมูลที่สำคัญเช่นประวัติของแคลิฟอร์เนียทางอาญาอยู่ในขณะนี้สามารถใช้ได้เพื่อประโยชน์ของทุกคน การเรียงลำดับของเอกสารฉบับนี้นำมาสู่แสงข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับภูมิหลังส่วนบุคคลและความผิดทางอาญาของคนให้คุณกลายเป็นนักสืบเอกชนของคุณเอง

เชื่อมต่อโดยตรงกับสำนักงานอัยการสูงสุด, แคลิฟอร์เนียกระทรวงยุติธรรมจะจัดขึ้นรับผิดชอบในการรักษาความผิดทางอาญารายงานทั้งหมดที่ส่งโดยศาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ แต่การเข้าถึงพื้นหลังทางอาญาของบุคคลจะถูก จำกัด โดยกฎหมายจะได้รับการอนุมัติการบังคับใช้กฎหมายและนายจ้างเพียง คนบางคนอาจขอสำเนาของข้อมูลความผิดทางอาญาของตัวเองเพื่อทบทวนสำหรับความถูกต้องและครบถ้วน

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมคุมขังและการแสดงออกโดยการบันทึกเป็นสมุนของกฎหมายและศาลกำลังถูกล้อมมักจะอยู่ในเอกสารทางอาญา ในสภาพนี้ลายนิ้วมือที่ใช้ค้นหาจะแนะนำ หลักสูตรมาตรฐานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามโดยสมัครทั้งหมดซึ่งรวมถึงการสแกนแบบสดส่งออกเต็มรูปแบบไปยังหน่วยงานที่อนุมัติให้พิมพ์ลายนิ้วมือและจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพียงพอจาก $ 25 ถึง DOJ

ความต้องการอาจแตกต่างกัน แต่สำหรับผู้ร้องขอที่อาศัยอยู่ในหรือนอกรัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับผู้อยู่อาศัยในแบบฟอร์มการสแกนสดหรือ BCIA8016RR แบบฟอร์มจะต้องใช้ กับชนิดและเหตุผลสำหรับเขตข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ใส่ความคิดเห็นที่รายการ วัสดุสิ้นเปลืองกระดาษที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลที่จำเป็นและนำรูปแบบออกไปยังเว็บไซต์ที่เต็มไปสแกนใดสดสำหรับการของลายนิ้วมือ ปกตินี้จะกระทำที่สถานีตำรวจท้องที่สำนักงานนายอำเภอหรือไซต์ของสแกนใด ๆ สด

แต่ที่อาศัยอยู่นอกรัฐแคลิฟอร์เนียหรือสหรัฐอเมริกาเหล่านั้นควรจะส่งบัตรลายนิ้วมือที่ใช้ สมัครการขอรับสำเนารัฐประวัติย่ออาญาหรือ BCIA8705 แบบฟอร์มต้องพิมพ์ออกมาและคำแนะนำที่ระบุไว้ในรูปแบบที่ควรจะปฏิบัติตาม หลังจากนั้นทำการเรียกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศของคุณสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ คำขอทั้งหมดร่วมกับบัตรลายนิ้วมือและค่าดำเนินการควรจะส่งทางไปรษณีย์ไปยังแคลิฟอร์เนียกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบันมีการเปิดกว้างของทางอาญาบุคคลที่ไม่เคยมีใครสามารถครอบคลุมหรือประวัติ louche ของตนอีกต่อไปจึงหยุดความผิดทางอาญาใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นไปได้ ได้รับเอกสารดังกล่าวมากยิ่งขึ้นที่ง่ายดายและความเร็วสูงในปัจจุบันที่มีการปรากฏตัวของหลายผู้ให้บริการในเชิงพาณิชย์ออนไลน์ ราคาถูกอาจจะรวม แต่เรื่องนี้รับประกันคุณของวิธีการสะดวกสบายมากขึ้นที่จะได้รับรายงานที่แม่นยำที่สุดและมีรายละเอียดที่เหมาะสมในบ้านของคุณได้ทันที