ความกล้าหาญ – องค์ประกอบของภูมิปัญญาในส่วนของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะกระตุ้นความอนุเคราะห์ชาย

ความกล้าหาญ: กำหนดโดยพจนานุกรมเป็นมารยาทที่แสดงต่อผู้หญิง การปฏิบัติที่หลายคนจะบอกว่าเป็นน้อยลงและน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอเมริกัน ผมเชื่อว่านี่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงต่อจากนี้ไปฉันขอเสนอบทความนี้ด้วยความหวังว่าอย่างน้อยบางส่วนที่ต้องการอย่างแท้จริงที่เข้าใจจะถูกพูดถึงโดยข้อมูลเชิงลึกของบทความนี้ สำหรับจำนวนงามของปีที่ผ่านมาจากส่วนลึกของหัวใจของฉันฉันได้อธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราร้องเรียนพระองค์ออกเทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการเป็นหนึ่งในอาการของการแสดงตนของเขาที่ว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าใช่แม้ สังเกตเห็นขนลุกเปลี่ยนของคนอเมริกาของเรากับสิ่งที่พระคัมภีร์หมายถึงภูมิปัญญาของคนฉลาด ภูมิปัญญาของคนฉลาดคืออะไร? เพียงภูมิปัญญาที่จะดำเนินการหนึ่งของตัวเองตามพระบัญญัติของพระเจ้า เพียง แต่ผู้ที่มีการใช้สิทธิในภูมิปัญญานี้สามารถรู้ที่ดีของมัน ตัวอย่างของการพิสูจน์ของภูมิปัญญานี้เป็นว่าผู้หญิงที่ปฏิบัติมันจะแสดงความกล้าหาญ นั่นคือเหตุผลว่าคำสั่งของพระเยซู: ภูมิปัญญาเป็นธรรมโดยลูก ๆ ของเธอ การเชื่อฟัง (มัทธิว 11:19) ถึงภูมิปัญญาของพระเจ้านำผลบวก

ก่อนที่ผมจะเริ่มเข้ามาในเนื้อของข้อความนี้ผมจะพยายามที่จะเป็นครั้งแรกวาดภาพเพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถได้รับความช่วยเหลือที่ดีในการเข้าใจการทำงานของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นอนันต์ที่ใหญ่กว่าและสูงกว่านั้นสิ่งที่เราเป็น แม้อัครทูตเปาโลพร้อมด้วยสัญญาณที่มากที่สุดให้กับเขาอธิบายพระเจ้าในโรมัน 11:33 ในลักษณะนี้: O ล้ำลึกเท่าใดทั้งจากภูมิปัญญาและความรู้ของพระเจ้า! วิธี unsearchable คำตัดสินของเขาและวิธีการที่ผ่านมาของเขาคือการค้นหาออก สำหรับผู้ที่ทรงรู้จักพระทัยของพระเจ้า? หรือผู้ที่ทรงเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ หรือทรงประทานแก่คนแรกที่พระองค์ที่และมันจะต้องได้รับการตอบแทนแก่เขาอีกครั้ง? สำหรับของพระองค์และโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ทุกสิ่งคือคนที่จะรุ่งเรืองตลอดไป สาธุเยโฮวาห์หนึ่งนิรันดร์ที่ยอดเยี่ยมตั้งอยู่ในสวรรค์ที่เราเป็นคนที่อยู่บนแผ่นดิน บางทีเราอาจจะอธิบายก่อนที่พระองค์เป็นสิ่งแมลงเป็นก่อนเรา ขนาดเล็กมากชีวิตยังครอบครองและความเข้าใจบางอย่าง โอ้ใช่ผู้ชายมีมากเหลือเกินแมลงแล้ว แต่ก่อนที่พระเจ้าในสวรรค์เรามีขนาดเล็กมากอ่อนแอมากมากและมากโง่มาก ดังนั้นมันก็เป็นเพียงโดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระบัญญัติที่เราสามารถนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นภูมิปัญญาของพระองค์และตระหนักถึงประโยชน์แห่งความรอดของเขา ตอนนี้โปรดตั้งใจฟังให้ดี ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายของเราเป็นอย่างมากเหมือนเด็กเล็ก ๆ ก่อนที่พ่อแม่ของพวกเขาที่ไม่เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ของพวกเขา เด็กไม่เข้าใจความลึกของเหตุผลที่ผู้ปกครองมีเมื่อแม่บอกพวกเขาที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดที่แน่นอน มันเป็นเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าที่ความเข้าใจของเราเปิดให้บริการในการรับรู้เหตุผลสำหรับคำสั่งที่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเชื่อฟังคำสั่ง

ที่แตกต่างกันบัญญัติของพระเจ้าและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา

หัวหน้าเหตุผลสำหรับการขาดของวันนี้ความกล้าหาญในอเมริกาคือการขาดการปฏิบัติของความเป็นลูกผู้ชายเคร่งศาสนาและความเป็นผู้หญิงและเหตุผลทั้งหมดที่สำหรับการขาดของคนเคร่งศาสนาและผู้หญิงในอเมริกาในวันนี้คือความไม่รู้และปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยว ปัญหาของผู้นำที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ผู้หญิง ในการสั่งซื้อสำหรับความกล้าหาญในการทำงานในหมู่ผู้ชายและผู้หญิงเราต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มความเป็นลูกผู้ชายและผู้หญิงขยายใหญ่สุด แต่นี้เป็นเพียงที่เป็นไปได้โดยการเชื่อฟังพระไตรปิฎกสำหรับเหตุผลตัณหาของมนุษย์ไม่สามารถผลิตคนเคร่งศาสนาและความเป็นผู้หญิง

พระคัมภีร์ให้คำสั่งสำหรับการเป็นผู้นำของมนุษย์กว่าผู้หญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่นี้หมายถึงสามีภรรยากว่าพ่อของลูกสาว ในแง่ทั่วไปก็ห​​มายความว่าในรัฐบาลทุกคนไม่ว่าทางแพ่งหรือทางศาสนาจะต้องประกอบด้วยคนที่ปกครอง บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้จะพบว่าตลอดทั้งพระคัมภีร์ในรูปแบบเดียวหรืออื่น แต่โปรดให้ฉันที่จะส่งตัวอย่างที่ชี้ให้มากไม่กี่: ปฐมกาล 3:16, Duet 22:05, 1 คอร์ 11: 1-16, 1 คอร์ 14:33-36, 1 ทิม 2: 8-15, 1 เปโตร 3:1-7 ส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์เหล่านี้ที่ผมมีอยู่เป็นสิ่งที่ผมจะพูดถึง encapsulations ของความจริงที่เขียนต้นฉบับได้รวบรวมจากการศึกษาและการเชื่อฟังของพวกเขาเพื่อโมเสกกฎหมายและผู้พยากรณ์ชาวยิวโบราณแล้วกลั่นตัวเป็นความเข้าใจที่ว่าชี้ชวนสั้น (บัญญัติ) ที่พวกเขานำเสนอให้กับคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ เราสามารถเขียนในรูปแบบจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดของกฎหมายและผู้พยากรณ์และทีละจุดมาถึงข้อสรุปเดียวกัน แต่มีอย่างที่จำเป็นสำหรับการที่ไม่มีตั้งแต่อัครสาวกพันธสัญญาใหม่ทำอย่างนี้สำหรับเรา จำนวนมากของเราคือการเชื่อฟังบัญญัติเหล่านี้และเพลิดเพลินไปกับผลของการเชื่อฟังคำสั่งว่า และถ้าเราจะไม่ให้ตัวเองเพื่อการเชื่อฟังคำสั่งของเหล่านี้และอื่นบัญญัติของพระเจ้าเราก็จะต้องบางอย่าง “กิน” ผลไม้จากความไม่เชื่อและไม่เชื่อฟังของเรา ผลไม้ดังกล่าวจะทำให้สังคมอเมริกันของเราและไม่เคยจะอยู่ในหมู่คนเชื่อฟัง-เคร่งศาสนา ตัวอย่างของผลไม้แห่งการไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าและกฎหมายของ imparticular ผู้นำคือ:

อัตราการหย่าร้างที่ไหนสักแห่งใกล้ 70% สำหรับการแต่งงานครั้งแรกไม่ได้ที่จะพูดของผู้ที่ได้ผ่านการแต่งงานมาหลายครั้งหลายครา

กว่า 40 ล้านทำแท้ง “กฎหมาย”

เป็นชู้วัยรุ่นที่ 8 จาก 10 วัยรุ่นในขณะนี้เป็นพยานว่าพวกเขาผิดประเวณี

เครื่องมือค้นหาที่สามารถอวด 997,000 เว็บไซต์ลามกอนาจาร (ฉันได้เห็นนี้ด้วยตาของตัวเอง)

เป็นผู้นำของคนกว่าผู้หญิงและอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสามีภรรยากว่าและพ่อกว่าครัวเรือนซึ่งรวมถึงลูกสาวของเขาจะแสดงอย่างถูกต้องในภาพของร่างกายมนุษย์ของเรา ทุกตัวที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องมีสองมือ พวกเขามีค่าเท่ากัน แต่ตรงข้าม ทุกคนมีความหมายที่จะมีทั้งซ้ายและขวามือ เป็นหัวหน้าวิธีการที่ มันประกอบด้วยสององค์ประกอบที่มีค่าเท่ากัน แต่ตรงข้ามพวกเขาคือผู้มีอำนาจและความรับผิดชอบ โดยวิธีการของการเคลื่อนไหวสตรีอธิษฐานของศตวรรษที่ผ่านมา (ซึ่งนำไปผ่านการผ่านไปของการแก้ไข 20 ไปยังสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญซึ่งทำให้ผู้หญิงอเมริกันสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เราก็เริ่มที่จะยอมรับคำสอนของมารซึ่งได้ทำงานเพื่อหว่านความสับสน และการกระทำชั่วจำนวนมากเข้ามาในครอบครัวของเราและวัฒนธรรมของชาวอเมริกันที่มีขนาดใหญ่ของเรา การให้สัตยาบันของกฎหมายนี้ระบุว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันในแง่ของการเป็นผู้นำ ในระยะสั้น Papa (หัวชาย) ไม่สามารถและจะไม่เล่นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ถ้าหัวเรือถูกนำตัวไปจากเขา เหตุผลที่ทำให้อำนาจของผู้นำคือเพื่อที่เขาจะสามารถตอบสนองความรับผิดชอบของความเป็นลูกผู้ชายไปของสังคม แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับภรรยาและลูกของเขาและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ที่จะไปอำนา​​จของเขาคือการเอาทั้งหัวใจและความสามารถของเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ของเขา ดังนั้นสั้นก็ทำงานได้ด้วยวิธีนี้ ผู้ชายคนหนึ่งที่จะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นของตัวเอง ภรรยาที่ยืนตรงกันข้ามกับที่เขาอยู่ในทั้งหมดมีผลกระทบต่อตัวเขาเองไม่ได้ก่อจลาจลของเธอเท่ากับความไม่ซื่อสัตย์เป็นเป็นชู้ในธรรมชาติดังนั้นทำไมเขาควรจะดูแล? ทำไมเขาควรจะจ่ายราคาเพื่อตอบสนองความเป็นลูกผู้ชายจะรักษาคุ้มครองให้นำขอร้องในคำอธิษฐานสำหรับผู้หญิงถ้าเธอจะไม่ให้ตัวเองเดินตามเขาไป? ฉันตระหนักดีว่านี้อาจจะฟังดูรุนแรง แต่ฉันบอกคุณชีวิตทำงานในรูปแบบนี้ เข้าใจโลกของผู้ชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ถ้า เขาต่อสู้ (ต่อสู้) ที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยู่โดยธรรมชาติภายในบุคคลของเขาเองที่จะรักษาความเคร่งศาสนาและมีความมั่นคงและซื่อสัตย์ เขาต่อสู้องค์ประกอบที่จะไปและทำสิ่งที่ประเภทของงานที่เขาทำเขาจะต้องแข่งขันกับคนอื่น ๆ ในการทำงานในโลกต่อวันซึ่งการต่อสู้จะต้องดูแลเช่นการแข่งขันที่เป็นมิตรและมีน้ำใจ แต่ไม่น้อยมันคือการประกวดอย่างต่อเนื่องว่า เขาต้องอดทนตลอดชีวิตของเขา เขาต่อสู้เพื่อเอา​​ชนะตัวเองขี้เกียจของตัวเองเป็นศูนย์กลางจะลุกขึ้นและนำไปสู่​​การศึกษาและครอบครัวของเขาและคนอื่น ๆ สิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ต้องการ (หรือต้องการ) ต่อมาคือบ้านสงครามกลางเมืองกับภรรยาของเขาในช่วงที่จะนำไปสู่​​ครอบครัว

สุภาพสตรีฉันอาจจะส่งไปยังคุณบางภูมิปัญญาทางปฏิบัติที่จะได้รับคุณประโยชน์ที่ดีในการติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าคนที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกภาพของพระเจ้าและถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นภาพประกอบที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของพระเจ้า ในขณะที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าที่จะเป็นตัวอย่างที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของคริสตจักรของพระเจ้า ไม่เคยและอีกครั้งที่ผมบอกว่าไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองที่จะคิดของผู้ชายคนหนึ่งราวกับว่าเขาเป็นเหมือนคุณ เพราะเขาไม่ได้และคุณไม่ต้องการให้เขาเป็น

จำนวนจุดหนึ่ง:

วิธีการที่จะประสบความสำเร็จในการได้รับสิ่งที่คุณต้องการกับผู้ชายคนหนึ่งคือโดยวิธีการของการยอมจำนน แม้ในขณะที่ทางของชัยชนะของผู้ศรัทธาในการได้รับจากพระเยซูคริสต์ผู้ศรัทธาปรารถนาเป็นสิ่งที่วิธีการของการยอมจำนน ฉันบอกคุณว่าเป็นวิธีการทำงาน วิธีการอื่นใดไม่ว่าจะเป็นแรงจู้จี้, การจัดการใช้กลอุบายหรือสิ่งอื่นกลับจะยิงคุณและก่อให้เกิดการหยุดชะงัก ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินี้เรียนรู้ที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณของความเงียบสงบ อย่าถูกหลอกให้คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณกลายเป็นพรมเช็ดเท้า มันเป็นผู้ที่อยู่ในชีวิตที่มีความเงียบสงบของจิตวิญญาณอ่อนโยนว่าในท้ายที่สุดเป็น overcomers จริง สำหรับอ่อนโยนจงรับมรดกโลก เรามีสัญญาของพระเยซูนี้

จำนวนจุดที่สอง:

ทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความเป็นผู้หญิงของคุณ เป็นผู้หญิง! ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความเป็นชายของคุณสามี ไม่เคยทำอะไรเพื่อลดสถานที่ของเขาเป็นความคิดที่ศีรษะในการลดความเป็นชายของเขาที่คุณสามารถได้รับการควบคุมและทำให้มีวิธีการของคุณ สำหรับคุณอาจจะได้รับการควบคุมเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เป็นที่ที่คุณต้องการ แต่คุณจะหลวมออกใหญ่เวลาในวิธีการอื่น ๆ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจุดที่สอง:

เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่พบในเฉลยธรรมบัญญัติ 22:05 ที่ระบุว่าผู้ชายและผู้หญิงต้องแต่งตัว distinctfully แตกต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งจากคนอื่น ๆ ในแง่ตะวันตกสมัยใหม่นี้ก็หมายความว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดและชายสวมกางเกงขายาว ไม่เคยและอีกครั้งที่ฉันพูดไม่เคยละทิ้งความจริงข้อนี้ เมื่อด้วยหัวใจบริสุทธิ์เป็นผู้หญิงที่ดำเนินการตัวเองอยู่ในความเงียบสงบของจิตวิญญาณเริ่มที่จะประดับตัวเองอย่างสมบูรณ์แตกต่างกันแล้วสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการโดยการเพิ่มความเป็นผู้หญิงของเธอ (ผู้หญิง) นี้แล้วฉันเชื่อว่าฉันสามารถสัญญากับคุณว่าสามีของเธอถ้าเขามี จุดประกายน้อยที่สุดของความเป็นลูกผู้ชายเคร่งศาสนาจะได้รับผลกระทบที่จะเริ่มต้นจะลุกขึ้นและเล่นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งและเริ่มต้นที่จะนำไปเล่นเกมโง่และไม่มีความรับผิดชอบที่เขาเล่นในชีวิตของเขา นอกเหนือจากผู้หญิงคนหนึ่งที่รักนั้นคุณจะในรูปแบบที่คล้ายกันมีน้อยส่งผลกระทบต่อคนทั่วไป แม้ส่วนใหญ่ที่โง่เขลาของคนที่ไม่ได้ตาบอดและพวกเขาแจ้งให้ทราบเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ดำเนินการตัวเองอยู่ในความเงียบสงบของจิตวิญญาณที่ประดับประดาตัวเองในลักษณะที่เจียมเนื้อเจียมตัวและผู้หญิง คุณจะพบว่าผู้ชายจะอยู่ที่คุณทั้งความอ่อนโยนมากขึ้นพวกเขาจะได้ประตูขึ้นพร้อมเปิดให้บริการสำหรับคุณถามว่าคุณจำเป็นต้องมีมือกับนี้หรือว่าพินัยกรรมที่พวกเขาพูดคุยกับคุณในแง่อ่อนโยนและเคารพการกระทำหลายอย่างของความกล้าหาญทำในระยะสั้น ที่มีต่อคุณโดยการยั่วยุในส่วนของท่านอื่น ๆ แล้วว่าคุณแต่งตัวตัวเองและจิตวิญญาณที่เงียบสงบให้คุณจัดการกับตัวเองด้วย ผมเคยได้ยินผู้หญิงในความเรียบง่ายของพวกเขาอุทานออกมาว่า “มันไม่ควรจะสำคัญว่าชุดผมคนควรปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยความเคารพและความอ่อนโยน.” ฉันคิดว่าฉันเห็นด้วยกับคำว่า แต่ไม่มีน้อยลงจะไม่ได้เป็นวิธีการทำงาน ไม่ว่าคุณหรือฉันคิดว่านี้ถูกต้องหรือไม่ค่อนข้างข้างจุด แต่สิ่งที่ฉันบอกคุณคือว่ามันเป็นวิธีการทำงาน คนที่จะออกไปจากทางของเขาที่จะแสดงความกล้าหาญ (หมายถึงมารยาทที่มีต่อผู้หญิง) หลายครั้งกว่าถ้าเธอสวมเครื่องแต่งกายเจียมเนื้อเจียมตัวที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับกางเกง, (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสวมกางเกง drudgy และดูเหมือนว่าการก่อสร้าง คนงาน) ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ต้องการที่จะยอมรับมันหรือไม่ให้เปิดตาของคุณและมองไปรอบ ๆ และคุณจะเห็นสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงอย่างสมบูรณ์ มีบางอย่างในมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความเป็นผู้หญิงคือ ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะและเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาตำหนิหรือตะขิดตะขวงสมบูรณ์ แต่เธอจะไม่ได้รับไม่ได้รับและได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ, (มารยาท) ที่มอบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่มความเป็นผู้หญิงของเธอ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจุดที่สอง:

ผู้หญิงที่ตัดผมสั้นของพวกเขายืนอยู่ในการละเมิดกฎหมายธรรมชาติและพระคัมภีร์และในการทำเช่นนั้นจะทิ้งความเป็นผู้หญิงของพวกเขา ผมยาวของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระเจ้าให้ “ครอบคลุม” ธรรมชาติ มันเป็นโดยธรรมชาติหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมของผู้นำเพศชาย เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งในความโง่เขลาหรือการก่อจลาจลของเธอจากความจริงข้อนี้ตัดผมสั้นของเธอเธอเป็นโดยการกระทำบอกว่าเธอสามารถทำงานได้เป็นคนในลักษณะที่เธอไม่ต้องการผู้ชาย ต่อไปผมจะเตือนทั้งหมดที่สำคัญของการรักษาความจริงข้อนี้จึงเป็นที่ดีที่อัครทูตเปาโลสอนในคริสตจักรที่ผู้หญิงจะต้องไม่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะในที่สาธารณะโดยไม่ได้นอกจากจะครอบคลุมที่ผมของเธอให้ที่หัว -ครอบคลุมของผ้าจะต้องสวมใส่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งในที่สาธารณะพูดของพระเจ้าหรือสวดมนต์ การปฏิบัติที่รัฐนี้เปิดทุกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนาที่ตระหนักดีว่าเธอจะต้องอยู่ภายใต้การเป็นผู้นำเพศชาย ตอนนี้เช่นในกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่อีกครั้งไม่ว่าจะในความโง่เขลาหรือการปฏิวัติไปสู่​​ความจริงตัดผมสั้นของเธอที่คุณจะได้พบกับผู้ชายที่จะไม่แสดงความกล้าหาญของเธอ (เกียรติและมารยาท) ในขอบเขตที่พวกเขาจะผู้หญิงที่ด้วยเหตุผลของความเข้าใจและการเชื่อฟังประดับตัวเองด้วยอีกต่อไป, ผมเก็บไว้อย่างดี นี้ทำไม มันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน maleness ในมนุษย์ตอบสนองต่อความเป็นผู้หญิงที่เธอแสดงและได้รับเกียรตินิยมมัน เป็นที่เรียบง่าย เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เธอจะได้รับการปฏิบัติโดยคนที่คล้ายกันกับวิธีการที่มนุษย์จะรักษาผู้ชายอีกคนหนึ่งและที่เป็นไม่แยแส แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่นชมสิ่งที่มากกว่าความไม่แยแสจากชายของสังคมแล้วการกระทำของการเพิ่มความเป็นผู้หญิงของคุณตามที่ปรากฏในการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจะนำมาซึ่งความกล้าหาญคุณต้องการที่จะผ่านที่

สรุปได้ว่า

อีกครั้งผมสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนทุกที่วิธีการที่ประสบความสำเร็จในการได้รับจากหัวชายของคุณสิ่งที่คุณต้องการเป็นวิธีการของการยอมจำนน ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความกล้าหาญของเขา (แม้ว่ามนุษย์เป็น Weeny ในร้อยวิธีที่คุณจะต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่ง) ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความเป็นผู้หญิงของคุณเอง (ผู้หญิง) ซึ่งหมายความว่าในคำพูดในโทนสีในลักษณะของการพูดในการแต่งตัวในห้องนอนในความพอประมาณของเสื้อผ้าของคุณในบรรยากาศที่เงียบสงบในการพูด ถ้าคุณจะโดยสานต่อความเชื่อมั่นในเรื่องนี้คุณจะพบว่าจิตวิญญาณของชีวิตและการกระทำของคุณคุณจะกระตุ้นไม่เพียง แต่คนของคุณ แต่ผู้ชายทั่วไปในขณะที่พวกเขาอาจมีการติดต่อกับชีวิตของคุณในการรักษาคุณด้วยความสุภาพมากขึ้นความเคารพ ความอ่อนโยนและ

ยาม,