หน้าต่างเขียนด้วยลายมือตัวเองภายในของคุณ

คุณเคยประหลาดใจโดยความจริงที่ว่าถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของเราตามมาตรฐานเดียวกันเมื่อเรียนรู้ที่จะเขียนหรืออาจจะเข้าร่วมสถาบันเดียวกัน; ทำไมเราไม่เขียนในตรงเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ อย่างไร เขียนด้วยลายมือของเราไม่แตกต่างกันมากทำไมจากกันและกัน? ทำไมพวกเขาไม่ซ้ำกันเพื่อ? เมื่อถามคำถามนี้คุณจะถูกล่อลวงไปทันทีตอบว่า “นี่คือรูปแบบของการเขียนของฉัน!” ในขณะที่ผมสามารถพูดได้คำตอบของคุณเป็นความจริงเพียงบางส่วน คุณรู้ว่าสิ่งที่รูปร่างรูปแบบของการเขียน? ดีก็บุคลิกของคุณ ตรรกะนี้ง่ายมากรูปแบบพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ของ ‘การวิเคราะห์ลายมือ’ เขียนด้วยลายมือของเราคือการเป็นเอกลักษณ์บุคลิกภาพหรือลายนิ้วมือข​​องเรา

วิทยาศาสตร์ของการประเมินผลและการตีความลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านลายมือของคนถูกกำหนดให้เป็น ‘วิซาที่เกี่ยวกับลายมือ’; มันเป็น addressed มากกว่าปรกติเรียกว่าการวิเคราะห์ลายมือ นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญหรือเขียนด้วยลายมือที่เขียนด้วยลายมือในขณะที่หนึ่งในการวิเคราะห์ไม่เพียง แต่พิจารณาการเขียน แต่ยังดันเอียงระยะห่างระหว่างตัวอักษรขอบและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถนำไปสู่​​การถ่ายภาพที่ถูกต้องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

อารมณ์มีบทบาทที่ขาดไม่ได้มากในแต่ละคนและทุกชีวิตมนุษย์ อารมณ์ยังรับผิดชอบในการวิธีการที่เรารับรู้สิ่งที่มีขอบเขต มันเป็นลายมือของคุณเองที่ชัดเจนสามารถกำหนดลักษณะที่อารมณ์ของคุณมีอิทธิพลต่อความคิดและการรับรู้ของคุณ เขียนด้วยลายมือของคุณเป็นหน้าต่างสู่ภายในตัวของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอารมณ์ของคุณกลัวการกระทำและเข้าใจตัวเองในลักษณะที่ชัดเจนมาก สะท้อนตัวเองและความรู้ที่ตนเองเป็นขั้นตอนแรกสู่ชีวิตที่กลมกลืนกัน วิซาที่เกี่ยวกับลายมือจะไม่เพียง แต่อยู่ที่ความอ่อนแอของคุณ แต่ยังจะช่วยให้คุณเอาชนะพวกเขาเช่นเดียวกับการสร้างจุดแข็งของคุณ

แม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์นี้เป็นของใหม่และยังคงได้รับความนิยมของหนึ่งจะประหลาดใจอย่างแน่นอนที่จะรู้ว่าวันที่มันตัวเองกลับไม่กี่ร้อยปี ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมามีการวิจัยอย่างกว้างขวางในเรื่องและได้ช่วยคนเป็นจำนวนมากในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนบุคคลมืออาชีพอารมณ์หรือจิตวิญญาณของชีวิตมนุษย์ หนึ่งในโปรแกรมที่สำคัญของวิซาที่เกี่ยวกับลายมือคือการประเมินและการพัฒนาบุคลิกภาพ คำแนะนำอาชีพ, การจัดการความสัมพันธ์การเลือกบุคลากรนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางไม่กี่ที่ในวิซาที่เกี่ยวกับลายมือมีบทบาทสำคัญ

วันนี้ชีวิตที่รวดเร็วและตัวเลขของปัญหานี้เนื่องจากชีวิตที่รวดเร็วนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ กำหนดเวลาการแข่งขันเวลาทำงานผิดปกติ, ความต้องการที่เติบโตไม่เพียง แต่การเก็บค่าผ่านทางที่มีต่อสุขภาพของคน แต่ยังอยู่ในความมั่นใจในตนเองและสภาพอารมณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเช่นกัน

ที่จะตัดออกเมื่อความเครียดและมีชีวิตที่สมดุลดีคนกำลังวางในความพยายาม นี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เรียบง่าย แต่มีประโยชน์อย่างมากจากวิซาที่เกี่ยวกับลายมือที่จะช่วยเพิ่มสีที่ยอดเยี่ยมของความสุขและความสุขกลับเข้ามาในชีวิตของพวกเขาและมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เนื้อหาและหัวใจ