ช่วยในการบันทึกความสัมพันธ์ของฉัน

เมื่อทุกอย่างผิดพลาดในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็สามารถประสบความเครียดและถ้าคุณมีทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาที่นำไปสู่​​ปัญหาเหล​​่านี้แล้วมันอาจจะเป็นที่เหมาะสมสำหรับคุณที่จะแสวงหาออกไปข้างนอกและขอ ‘ช่วยในการบันทึกความสัมพันธ์ของฉัน’ . สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจเหตุผลของความสัมพันธ์ของคุณกำลังได้รับปัญหาเหล​​่านี้และทั้งคู่ยอมรับว่ามันเป็นเวลาที่จะมองหาโซลูชั่นในถนนที่เปิดให้แก่พวกเขา นอกจากนี้ยังควรจะมีการตัดสินใจร่วมกันที่จะแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อหัวใจของคุณจะร้องไห้ออกมา; บันทึกความสัมพันธ์ของฉัน!

แรงกดดันและความเครียดของการใช้ชีวิตที่ทันสมัย​​อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของคุณจะประสบและเพราะอาชีพที่แตกต่างกันคุณอาจจะทั้งสองใฝ่หาอาจทำให้หุ้นส่วนอีกสองคนนำชีวิตที่แยกจากกัน ในส่วนลึกของคุณรู้ว่าคุณจะล่องลอยออกจากกันและในใจของคุณที่คุณอาจจะร้องไห้ออกมา; บันทึกความสัมพันธ์ของฉันก่อนที่จะถึงจุดกลับไม่มี คุณจริงอาจจะประหลาดใจที่พบว่าชีวิตคู่หรือคู่ของคุณมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่ แต่กลัวเกินกว่าที่จะนำความจริงไปสู่​​ที่โล่ง เมื่อคุณทั้งสองยอมรับว่าคุณมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขแล้วขั้นตอนแรกคือความพยายามที่จะทำงานออกเหล่านี้ร่วมกันก่อนที่จะปล่อยให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีปัญหาที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความตื่นตระหนกในจิตใจของคุณ “บันทึกความสัมพันธ์ของฉัน!”

วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งคือผ่านการสื่อสารแบบสองทาง เก็บเงียบเกี่ยวกับปัญหาที่หนักใจความสัมพันธ์ของคุณจะนำไปสู่​​มันเน่าเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจบลงได้ไกลมากขึ้นยากที่จะแก้ไข ถ้าผ่านการสนทนาระหว่างตัวเองไม่ได้ผลในการล้างอากาศและมาถึงจุดของการประนีประนอมแล้วมันเป็นเวลาที่จะตรวจสอบลู่ทางอื่น ๆ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณที่ร้องไห้ออกมา ‘บันทึกความสัมพันธ์ของฉัน’ ก่อนที่จะผ่านจุดของกลับไม่มี .

คุณอาจพบว่าการให้ความช่วยเหลือจากภายนอกที่ปรึกษาสมาชิกในครอบครัวคริสตจักรชุมชนของคุณหรือเพื่อนสนิทสามารถให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหาของคุณและช่วยให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่แก้ปัญหาที่ถูกต้อง ที่ได้รับคำแนะนำจากคนอื่น ๆ ที่ได้หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวตัวเองจะเหมาะสมอย่างแน่นอนเพราะมีโอกาสมากกว่าพวกเขาอาจมีประสบการณ์ปัญหาที่คล้ายกันในอดีตที่ผ่านมา แต่คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องจากแหล่งที่ไม่มีประสบการณ์อาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทำลายดังนั้นแม้ว่ามันจะหมายถึงการระมัดระวังคนที่คุณ deiced ที่จะเข้าใกล้

ช่วยมืออาชีพจากให้คำปรึกษาแนะนำความสัมพันธ์ที่คุณจะขอความช่วยเหลือเพื่อบัน​​ทึกความสัมพันธ์ของฉันน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดตราบใดที่ทั้งคู่ตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมร่วมกัน คงเส้นคงวาความสัมพันธ์ที่ปรึกษาจะสอนทั้งทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับการแสดงวิธีการที่แตกต่างกันในการจัดการกับปัญหาที่คล้ายกันและสถานการณ์เมื่อพวกเขาเกิดขึ้นในอนาคต

การให้คำปรึกษาแนะแนวการสัมมนาความสัมพันธ์และสถานที่พักผ่อนสำหรับเวลาออกจากก้าวได้อย่างรวดเร็ววิถีชีวิตที่เครียดที่คุณนำอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ประหยัดและปล่อยให้มันจะแตกสลายลงไปในฝุ่น ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของคุณที่มีชีวิตรอดการทดลองและความยากลำบากในการเปิดจะช่วยให้คนอื่น ๆ เมื่อพวกเขามาเพื่อขอคำแนะนำและขอให้ท่านช่วยฉันบันทึกความสัมพันธ์ของฉันแล้วเพราะคุณจะสามารถให้คำแนะนำและคำแนะนำที่เป็นของแข็งที่ความสัมพันธ์ของคุณได้รับเมื่อคุณกำลังเผชิญหน้ากับ ปัญหา