ออรัลเซ็กซ์สามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสเอชไอวี

เอชไอวีและโรคเอดส์ไวรัสได้กลายเป็นหัวข้อของความกังวลในหลาย ๆ เพราะมันยกหัวน่าเกลียดของ ผู้คนอาศัยอยู่ด้วยความกลัวของการติดเชื้อ มันคือทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา มันทำให้การกระทำของเพศที่น่าเสียใจมาก โรคระบาดที่เป็นจริงมากและผู้คนมักจะสงสัยว่าตนเองหรือผู้อื่น หากคุณไม่ได้ติดเชื้อคุณจะได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง วิธีความประมาทของชีวิตได้เอาม้านั่งกลับ หลายคนได้รับการตั้งชื่อว่าออรัลเซ็กซ์เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนั​​กและช่องคลอด โอกาสติดเชื้อเอชไอวีผ่านการออรัลเซ็กซ์ที่น้อยที่สุด แต่ไม่ได้ศูนย์ ออรัลเซ็กซ์และไวรัสเอชไอวีที่เกี่ยวข้องเล็กน้อย แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการสัมผัสกับ ของเหลวซึ่งเป็นที่รู้จักกันท่าเรือไวรัสจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ในระหว่างการออรัลเซ็กซ์ ตระหนักถึงความสุดยอดทางเพศเอชไอวีการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเรารู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นถนนเพื่อให้แน่ใจว่าหลุมฝังศพ ผมต้องการที่จะอธิบายว่าทำไมคุณอาจจะส่งเอชไอวีและโรคเอดส์ผ่านทางออรัลเซ็กซ์ นี้จะกระตุ้นให้เกิดการออรัลเซ็กซ์ที่ปลอดภัย

น้ำลายนม, น้ำอสุจิและเลือดเป็นของเหลวที่มีไวรัส เมื่อคนที่ไม่ติดเชื้อเข้ามาติดต่อกับการติดเชื้อของเหลวเกิดขึ้น ในระหว่างการออรัลเซ็กซ์น้ำลายและน้ำอสุจิเป็นสองของเหลวแบบโต้ตอบมากที่สุด วิธีนี้จะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับออรัลเซ็กซ์และไวรัสเอชไอวี ในบางกรณีเลือดปัจจุบันก็คือถ้าระมัดระวังความปลอดภัยที่พอไม่ได้ถ่าย ตัวอย่างเช่นถ้าคนที่มอบของออรัลเซ็กซ์มีแผลในปาก, น้ำอสุจิและเลือดจะเข้ามาติดต่อ นี่คือการส่งผ่านโดยตรง ในทางตรงกันข้ามถ้ามีแผลในปากไม่ได้เช่นเดียวกับในส่วนส่วนตัวของพวกเขาน้ำลายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถส่งเอชไอวีและโรคเอดส์ ปัจจุบันปัจจัยที่ยับยั้งการเจริญเติบโตในน้ำลายมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานที่ดีนี้ อ้างอิงจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสบางปัจจัยยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาว (lymphocytes) จากการติดเชื้อจากการติดเชื้อเอชไอวี-1

ออรัลเซ็กซ์แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่ำของการส่งผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางน้ำลาย การวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าการแยกจากเอชไอวี 1 ไวรัสจากของเหลวในช่องปากของมนุษย์ น้ำลายจากคนที่ติดเชื้อถูกนำมาผสมกับเชื้อไวรัส ส่วนผสมที่ถูกบ่มแล้วเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง น้ำลายป้องกันโดยทั้งหมดหมายถึงการติดเชื้อของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นฐานของกลไกการป้องกัน นี้อย่างชัดเจนส่งข้อความว่าน้ำลายมีเพียงไวรัสเอชไอวี แต่ไม่ได้เป็นสื่อที่ดีสำหรับการจำลองแบบ หวังว่าคุณจะได้รับการเชื่อมต่อระหว่างออรัลเซ็กซ์และไวรัสเอชไอวี ระหว่างการทดสอบจะน้ำลายถูกปรับลดลง 50% แต่ยังคงรักษาอำนาจยับยั้ง

ออรัลเซ็กซ์ผ่านน้ำลายถูกลบออกจากรายการของกิจกรรมทางเพศซึ่งสามารถส่งผ่านเอชไอวีและโรคเอดส์เครดิตปัจจัยยับยั้ง นี้จะแสดงลักษณะทั่วไปของตัวแทนทางเภสัชวิทยา น้ำลายสามารถจริงจะศึกษาเพื่อเผยให้เห็นศักยภาพของการสร้างผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส ในกรณีที่มีเอชไอวีและโรคเอดส์ได้รับการส่งผ่านที่เกี่ยวข้องกับน้ำลายมันไม่ได้ผ่านการออรัลเซ็กซ์ หลายกรณีศึกษาสำหรับออรัลเซ็กซ์และไวรัสเอชไอวีสรุปได้ว่ามันเป็นความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบความเสี่ยงน้อยกว่าการทำสัญญาไวรัสผ่านออรัลเซ็กซ์ เป็นกรณีที่เอชไอวีบวกทารกที่ติดเชื้อไวรัสแม่ของพวกเขาฟรีของพวกเขา “วิธีการที่เป็น” จำนวนมากอาจสงสัย แต่รอยแตกบนหัวนมของแม่และกระบวนการงอกของฟันในทารกอาจจะมีสาเหตุที่แท้จริงของการส่งผ่าน ส่วนใหญ่ของการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการส่งผ่านทางทวารหนั​​กและช่องคลอดเกิดขึ้นผ่านเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ในสารคัดหลั่ง