ด้านน่าเกลียดของความสัมพันธ์สำนักงาน

สภาพแวดล้อมที่ทำงานอยู่เสมอเป็นสถานที่ที่ดีเพื่อตอบสนองคนใหม่ที่มีความสนใจเดียวกันและเป้าหมายและบางครั้งความทะเยอทะยาน สำนักงานอยู่เสมอเป็นดินอุดมสมบูรณ์สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเพื่อตีมันออกไปในความสัมพันธ์ มันเป็นสถานที่ที่คุณจะผูกพันเพื่อให้ตรงกับผู้คนใหม่ ๆ ที่มักจะได้รับภายในบ้านใกล้เรือนเคียงของคุณ ความสัมพันธ์สำนักงานไม่ได้ไม่ดีและบางครั้งพวกเขาทำงาน แต่สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปขององค์กรหรือไม่ ส่วนหนึ่งที่ทำให้งงมากที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสำนักงานคือว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาแย่ลงเรื่องอื้อฉาว นี้มีการบังคับให้หลายองค์กรที่จะกีดกันความสัมพันธ์สำนักงาน พวกเขามักจะสนับสนุนให้มิตรภาพที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมที่มีการขยายพันธุ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความสัมพันธ์ของสำนักงานเป็นที่รู้จักกันมากเกินไปส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพนักงาน ความสัมพันธ์เริ่มที่จะใช้เวลามากกว่าการอุทิศตนและความสนใจของพนักงาน ความสนใจของพนักงานกะจากหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่สำนักงานจะเพียงพอที่จะหันเหความสนใจของพนักงานจากการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งของสำนักงาน ผลผลิตโดยทั่วไปจะลดลงเป็นเวลามากคือการใช้จ่ายและดำเนินการโดยความสัมพันธ์ของรุ่นนี้ มันไม่สำคัญว่าไม่ว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์หรือจุดเริ่มต้นของใหม่ แต่พนักงานทุกคนจะฟอร์มความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในสำนักงาน มันมีผลกระทบโดยรวมจากการลอบทำลายและเบี่ยงเบนความสนใจของทีมทันทีและเกิน การงอกของความสัมพันธ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในองค์กร นี้เป็นเพราะพนักงานทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและนี้มีผลต่อผลผลิตของตน

ความสัมพันธ์ของสำนักงานยังมีปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในการคิดและพิจารณา ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในที่ทำงานเป็นเขตเหมืองอักษรพูด แรกของทั้งหมดมันไม่สอดคล้องกับรหัสของจริยธรรมองค์กร? โหมดของการสื่อสารใบมากของหลุมห่วงที่สามารถนำมาใช้กับคุณถ้าความสัมพันธ์ที่ไปเปรี้ยว นี้จะเป็นจริงโดยเฉพาะการพิจารณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีความเสี่ยงอีเมลซึ่งมีการแลกเปลี่ยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้รับ สัมผัสไม่มีตัวเลือก แต่สิ่งที่เป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง? จำเรื่องอื้อฉาวคลินตัน-ลูวินสกี้? นัยยะขัดแย้งของการรักษาที่ไม่เป็นธรรมการรับรู้และการปลูกพืชลำเอียงขึ้นเพื่อให้การแสดง ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะที่จะเห็นว่าเมื่อความสัมพันธ์ของสำนักงานไปไม่ดีปัญหาเหล​​่านี้จะที่ดินคุณในศาลเป็นกรณีการล่วงละเมิด

มันสามารถมีผลกระทบร้ายแรงต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานทั้งหมด องค์กรสามารถของพนักงานยังไม่ได้หลีกเลี่ยงกันและกันในสถานที่ทำงาน มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาว คู่เป็นที่นิยมมากกับส่วนที่เหลือของพนักงานในองค์กร เมื่อคู่แยกในที่สุดพนักงานทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายตรงข้าม ค่ายสนับสนุนพันธมิตรที่แตกต่างกันในแต่ละ กำลังใจในการทำงานของพนักงานลงไปลดลงล่าสุด ความสัมพันธ์ของสำนักงานส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร มัน trickles ลงจากวงกลมของสองนกรักกับส่วนที่เหลือของพนักงาน