การสื่อสารความเข้าใจในการบันทึกการแต่งงานของคุณ

“ฟังดีมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการสื่อสารและอิทธิพลที่จะพูดคุยกัน” – จอห์นมาร์แชลล์

พฤติกรรมการเป็นแรงบันดาลใจจากอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกที่มีการแสดงออกด้วยวาจาและไม่วาจา ความรู้สึกของความโศกเศร้า, เหงา, ความอัปยศความกลัวความโกรธและความไม่ไว้วางใจจะถูกลำเลียงไม่วาจา – ในรูปแบบของท่าทางภาษากายสีหน้า (สีหน้า), กิริยาท่าทาง ฯลฯ …. และวาจาเช่นเดียวกับใน – ความโกรธแค้นภาษามักจะมีรสขมและรุนแรง –
เปิดประตูการละเมิดทางวาจาและปิดประตูซึ่งเปิดใช้งานคุณจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดเป็นมากเร็วกว่าคำ แต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันเป็น

นิพจน์เหล่านี้จากความเจ็บปวดและความเจ็บปวดที่บ่งชี้ความต้องการส่วนบุคคลที่จะไม่ได้พบกัน ความต้องการที่จะไม่ได้พบกันในความสัมพันธ์จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นความรู้สึกไม่สบาย, ความแค้น, ความไม่มั่นคงและท้ายที่สุด
การบาดเจ็บ แห้วและความโกรธกลายเป็น internalized และทิ้งไม่แน่นอนทำให้เกิดอาการภายในที่เป็นอันตรายของการบาดเจ็บภายใน ความรู้สึกเหล่านี้จะต้องมีการแสดงออกในทางที่จะสามารถได้ยินเสียงและการแก้ไขอย่างถูกต้อง ฟังความรู้สึกและความกังวลในการตั้งค่าร่ว​​มกันจะช่วยชี้แจงความเข้าใจของกันและกันด้วยความเที่ยงธรรมและความถูกต้อง

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการมีความอดทนในการระบุและแสดงอารมณ์ที่แท้จริงโดยไม่มีการแสดงผลของการปฏิเสธที่มาพร้อมกับการพิสูจน์และการปฏิเสธ การสื่อสารสุขภาพและพฤติกรรมในส่วนของคุณสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อคน (และอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวคุณ) ของคุณ ด้วยการแบ่งปันความรู้สึกและความกังวลในทางที่สงบและมีความซื่อสัตย์ของคุณคู่ของคุณจะรับรู้สินทรัพย์อารมณ์ว่าการแต่งงานอย่างแท้จริงคือการที่คุณ ความห่วงใยของคุณและความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความสำคัญว่าการแต่งงานและความรักของคุณไว้เสมอสำหรับคุณจะได้ยินอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ ในทางกลับกันคู่ของคุณจะสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนฟังและตอบสนองโดยไม่ต้องกลายเป็นป้องกัน มีโอกาสที่ความรู้สึกที่แท้จริงจะได้รับความเข้าใจและแรงจูงใจที่แท้จริงและลำดับความสำคัญจะถูกเปิดเผย

การสื่อสารในลักษณะนี้จะช่วยให้ค่าที่ใช้ร่วมกันของคุณคำนึงถึงคุณธรรม ความพยายามของคุณที่จะสนับสนุนตัวเองและค่าของคุณจะช่วยกระตุ้นการสนับสนุนในทางกลับกัน คุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าตอนนี้ที่คุณได้พบกัน
พื้นดิน ปัญหาที่สามารถระบุได้และมีการแก้ไขปัญหาเมื่อโฟกัสอยู่บนข้อเท็จจริง การหาจุดร่วมให้การตั้งค่าที่คุณทั้งสองสามารถที่จะมาสรุปอย่างมีเหตุผลในขณะที่ส่วนที่เหลือเปิดรับความคิดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในวิธีการบันทึกการแต่งงานของคุณ

คุณคุ้มค่ามิตรภาพ, ความจงรักภักดีความรักและการรักษาความปลอดภัยว่าการแต่งงานที่เป็นของแข็งที่มีข้อเสนอ คุณมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณเป็นคู่ที่ได้รับในอดีตไม่สำคัญสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อปัญหาจริง – แต่อย่างไรก็ตามท้ายได้รับความสนใจมากที่สุด รู้จักพวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาและแตกต่างจากพวกลึกค่าอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นรากฐานของชีวิตของคุณร่วมกันในฐานะสามีและภรรยา

การแต่งงานเป็นทางถนนสอง ในการเริ่มต้นที่คุณชื่นชมคู่ของคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมในการร่วมกัน แต่ยังไม่ซ้ำกันของเขาหรือเธอในฐานะปัจเจกบุคคล การยอมรับซึ่งกันและกันเป็นบุคคลอีกครั้งต้องใช้ความเข้าใจที่ว่าในช่วงเวลาที่เราเติบโต – หรือวิวัฒนาการ – รายบุคคลและที่ความสัมพันธ์ของเรามีสุกขวาพร้อมกับเรา นี้ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดในขณะที่เขาเปลี่ยนหรือเธอเปลี่ยน คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลง – และคุณไม่ได้เปลี่ยนกันและกัน ความสนใจและความคาดหวังของคุณได้กว้างขึ้นในขณะที่คุณยังคงได้รับประสบการณ์และความ
ความฉลาด สนับสนุนซึ่งกันและกันและเคารพในความแตกต่างของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ความพยายามของคุณที่จะบันทึกการแต่งงานมากขึ้นสำเร็จและประสบความสำเร็จได้