เริ่มต้นที่จะชนะความรักของคุณกลับมา

มันดูเหมือนว่าจะชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแค่นาทีเดียวคุณสองคนกำลังวางแผนปิกนิกและต่อไปความสัมพันธ์เป็นโรงฆ่าสัตว์ ทุกอย่างที่คุณสองคนได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่อาคารเป็นเพียงฝุ่น ตอนนี้คุณจะเหลือที่เดินผ่านซากปรักหักพังพยายามที่จะหาออกถ้ามีสิ่งที่คุ้มค่าการออมและรู้ว่าคุณเพียงต้องการคู่ของคุณกลับ เพื่อให้สามารถชนะความรักของคุณกลับมาเป็นไปได้ที่ท้าทายมาก

และพยายามที่จะชนะความรักของคุณกลับมาเป็นครั้งแรกดูเพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่สามารถที่จะกู้ คุณยินดีที่จะให้อภัยสิ่งที่คู่ของคุณอาจจะมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่​​การล่มสลาย? สิ่งที่เกี่ยวกับตัวเอง – คุณยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นความหวังของพวกเขาที่คุณสามารถได้รับการอภัยสำหรับความผิดที่ผ่านมา? มันใช้เวลาสองจะทำให้ความสัมพันธ์และมันใช้เวลาสองถึงทำลายหนึ่ง! ดูอย่างระมัดระวังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาของความสัมพันธ์และพยายามที่จะคิดออกว่าการเปลี่ยนแปลง มันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดเล็กและ (กับคุณ) เล็กน้อยที่จะสามารถมองข้ามได้ง่าย ขุดลึก!

มองผ่านส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ใช้เวลาดูยากที่ทุกอย่างและดูความเสียหายที่ได้ทำ มันคือ “ซ่อมแซม” มันอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการทำลายขึ้นเป็นมากเกินไปและมีจริงๆไม่ได้เป็นอะไรที่เหลืออยู่ที่จะบันทึก หวังว่ากรณีนี้ไม่ได้ แต่โชคร้ายก็หลายครั้งแท้จริงคือ บรรทัดล่าง – คุณต้องการที่จะใช้เวลาและความพยายามที่ดีที่จะใช้เวลาที่จะชนะกลับความรักของคุณ? มันทำให้รู้สึกเพื่อพยายามที่จะนำชิ้นส่วนของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว – แม้การแต่งงาน – กลับมารวมกัน? คู่ของคุณจะเปิดให้สิ่งที่คุณพยายามที่จะทำ? มันจะทำงานอย่างหนักและอารมณ์การระบายน้ำในบางครั้ง แต่มันคุณอย่างแท้จริงเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ประหยัดคุ้มค่าแล้วคุณควรลอง

ตอนนี้เมื่อคุณได้ตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าที่จะลองและชนะความรักของคุณกลับมาทำความสะอาด ได้รับการกำจัดของทุกสิ่งที่รกขึ้นชีวิตของคุณและทำให้มันยาก นี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะไปในและใช้เวลาเพียงเป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับความรักของคุณและทิ้งสิ่งเลวร้าย ถ้ามีอะไรบางอย่างที่สิ่งที่ซับซ้อนระหว่างคุณสองคนทิ้งไว้เบื้องหลัง ที่คุณต้องการจริงๆที่จะมุ่งเน้นพลังงานของคุณในการสร้างรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นของความรักของคุณ เริ่มต้นด้วยตัวเอง อะไรคือสิ่งที่มันเกี่ยวกับตัวคุณที่ทำให้คู่ของคุณตกอยู่ในความรักกับคุณในครั้งแรกได้อย่างไร คุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง? สิ่งที่เกี่ยวกับคู่ของคุณ? มีการเปลี่ยนแปลงในพวกเขา?

อะไรคือสิ่งที่มันที่ทำให้ความรักของคุณพิเศษหรือไม่ อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความรักของคุณ? ว่ามันคืออะไรที่ทำให้มันพิเศษและจริงๆที่ทำให้คุณต้องการที่จะชนะความรักของคุณกลับมา? ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้และใช้พวกเขาเป็นรากฐานที่สำคัญและเป็นรากฐานของการชนะความรักของคุณกลับมา เหล่านี้ไม่ได้คำถามง่าย ฉันไม่สามารถคิดอะไรมากหนักกว่าการพยายามที่จะคิดออกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา แต่ถ้าคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้โอกาสของการชนะกลับความรักของคุณเป็นที่แข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะการรู้สิ่งที่เริ่มรักและแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทำลายความรักที่คุณสามารถเริ่มต้นที่จะสร้างความสัมพันธ์

หนึ่งผิดพลาดที่หลายคนทำเมื่อพวกเขาต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่พวกเขาพยายามสร้างมันตรงทางมันก่อนที่มันจะเริ่มตกออกจากกัน ความจริงก็คือถ้ามันไม่แข็งแรงพอที่จะทนต่อพายุที่มาครั้งแรกมันจะไม่เป็นที่แข็งแกร่งในครั้งต่อไป พยายามที่จะสร้างได้ดีกว่า แต่ก่อน ไม่ได้อาศัยอยู่ในอดีตที่ผ่านมาสร้างสิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ทำสิ่งที่คุณมีอ่อนแอพอที่จะถูกทำลาย ชนะความรักของคุณกลับมาและทำให้มันแข็งแรงกว่าเคยเป็นมาก่อน!