ความเข้าใจในความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์จำนวนมากไม่เพียงเพราะคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับคู่ของคุณและไม่ว่าเท่าไหร่ที่คุณรักซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ไม่เป็นเพียงการไม่ไปทำงานออก ในความสัมพันธ์ใด ๆ การสื่อสารระหว่างคู่ค้าที่มีความสำคัญที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จและหากคุณไม่สามารถทำงานร่วมกับคู่ของคุณนี้จะขาด

ชีวิตคู่คือความเข้ากันได้สุดยอดในความสัมพันธ์

บางคนอาจจะโชคดีพอที่จะได้ค้นพบชีวิตคู่ของพวกเขาและถ้าคุณมีแล้วพิจารณาตัวเองของคุณมีความสุขเพราะนี้หมายความว่าคุณเกือบร้อยละ 100 เข้ากันได้กับแต่ละอื่น ๆ เมื่อคุณมีประเภทของคู่นี้เป็นพิเศษแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ควรจะทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในพันธบัตรแตก ไม่ว่าเข้ากันได้คุณอาจจะกับแต่ละอื่น ๆ จะยังคงมีความเข้าใจผิดและการขัดแย้งในรูปแบบของความสัมพันธ์นี้ แต่หลังจากทำลายขึ้นไม่มีข้อสงสัยคุณจะสิ้นสุดการทำขึ้นเพราะคุณได้ทำอย่างแท้จริงสำหรับแต่ละอื่น ๆ ไม่มี

ปัญหาจะกลายเป็นคอมพาวด์เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อทางเพศไม่พอใจนำไปสู่​​ความวิตกกังวลมากขึ้น มีความหวังสำหรับคู่ค้าที่กำลังทุกข์ทรมานจากปัญหานี้คือ มันจะมีประโยชน์มากถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งยินดีที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ เพื่อช่วยให้มีความวิตกกังวล คู่ความเข้าใจที่จะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลว่าคนอื่นรู้สึกและอาจช่วยในการแก้ไขปัญหา

การทำงานมากเกินไปเป็นเวลานานในการเดินทางจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและนำชีวิตที่แยกต่างหากที่ถูกผูกไว้ที่จะวางความเครียดในความสัมพันธ์ของคุณและมันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นนักฆ่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงของปัญหาการแต่งงานทั่วไปที่อุดมสมบูรณ์ใน ‘อาชีพ’ สังคม เพียงแค่ดูคนจำนวนที่มีการติดยาเสพติดมานานชั่วโมงการทำงานไม่พูดมากแล้วดูกี่ของพวกเขายังคงแต่งงาน

ยืนคู่ของคุณโดยที่คุณผ่านช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี ในขณะที่คู่ค้ามากที่สุดอย่างมีความสุขสนุกกับช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน แต่สายฟ้าเมื่อครั้งเป็นไม่ดีเป็นคนรักจริงจะยืนอยู่ข้างคุณแม้เมื่อจะหยาบ คู่ของคุณอาจพยาบาลคุณผ่านการเจ็บป่วยจับมือของคุณเมื่อคุณรู้สึกลงและถือคุณเมื่อคุณสะดุดตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งบนทางเท้า หุ้นส่วนอย่างแท้จริงในความรักก็จะไม่ขออะไรตอบแทนสำหรับการยืนอยู่ข้างคุณผ่านหนาและบาง

เมื่อคุณและคู่ของคุณให้แต่ละอื่น ๆ พื้นที่จำเป็นที่จะต้องมีบางเวลาอยู่คนเดียวคุณจะมีห้องพักหายใจ เมื่อคุณไม่ได้กดดันให้คู่ของคุณในการเปลี่ยนแปลงและให้ความแตกต่างระหว่างคุณสองแล้วคุณมีห้องพักหายใจ หากคุณเริ่มที่จะสูญเสียตัวเองและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่คู่ของคุณคาดหวังว่าคุณจะเป็นคุณไม่ได้ทำงานอยู่ในความสัมพันธ์เดทผู้ใหญ่และคุณกำลังทำก่อความเสียหายให้กับตัวเองและคู่ของคุณ

มักจะนอกใจเกิดขึ้นเพราะความต้องการบางอย่างในการแต่งงานไม่ได้พบกัน บางครั้งมันเกิดขึ้นในขณะที่การกระทำของความไม่พอใจกับหุ้นส่วนหรือเป็นความปรารถนาที่จะเป็นอิสระและการผจญภัย บางครั้งมีปัญหาในบุคคลหรือในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการจัดการและที่มีความระทมทุกข์ก็ แทนที่จะจัดการกับพวกเขาโดยตรงคนแล้วหนีออกมาทั้งสถานการณ์โดยการมีส่วนร่วมกับคนอื่น หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง