ต้องการกลับอดีตของคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ในขณะนี้

ความรักมีไม่มีตรรกะและมันขัดแย้งกับหลักการของถูกและผิด มันมองไม่เห็นและไม่รู้จักขอบเขต แต่เห็นได้ชัดว่าประสบความสำเร็จของความสัมพันธ์อยู่ในวิธีที่คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาด แม้ว่าความรักที่มองไม่เห็นผิดความสัมพันธ์ยังล้มเหลวและไม่ได้ถูกบันทึกเนื่องจากข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะป้องกันไม่ให้เกิด ในความเป็นจริงความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติในทางปฏิบัติอยู่ในความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังพยายามที่จะได้รับกลับอดีตของคุณ

ถ้าคุณใช้เวลาในการระบุข้อผิดพลาดทั่วไปที่จะชนะกลับอดีตของคุณคุณอาจอาจหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้ มนุษย์มักจะได้รับประสบการณ์และความรู้จากความผิดพลาด อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่เครียดและเจ็บปวดที่จะเรียนรู้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์อื่น ๆ แต่มักจะมีธงสีแดงคุณอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองและกระทำผิด ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่มุ่งเน้นในเป้าหมายของคุณ

ส่วนใหญ่มักจะผิดพลาดไม่สามารถป้องกันได้ ในกรณีนี้ไม่ต้องผิดหวังถ้าคุณกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะเกิดมาเป็นมนุษย์และคุณมีสิทธิที่จะกระทำผิด เพื่อลดระดับความวิตกกังวลของคุณคิดว่าคุณไม่ได้พระเจ้าและมันเป็นธรรมชาติสำหรับคุณที่จะมีความผิดพลาดครั้งในขณะที่ ความสมบูรณ์แบบที่ไม่พบได้ง่าย แต่ถ้าคุณคิดเกี่ยวกับมันคุณมีอยู่แล้วที่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์ของคุณ

เนื่องจากคุณต้องการที่จะชนะกลับอดีตของคุณคุณต้องหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือขอทาน ควบคุมอารมณ์และความวิตกกังวลของคุณ มิฉะนั้นคุณจะทำลายทุกอย่างรวมทั้งแผนของคุณที่จะชนะกลับอดีตของคุณ นอกจากนี้ไม่ขอถ้าคุณไม่ต้องการความรักความสงสาร ประเภทของความรักนี้มาจากความสงสารและมักจะเป็นไม่น่าเชื่อถือและถาวร ขอร้องหรือขอเพียงบังคับให้คนที่คุณรักไป

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการขอโทษอย่างล้นเหลือที่คุณจะกลายเป็นศัตรูพืช ไม่โทรถ้าคุณเป็นเพียงการไปขอโทษแม้ว่าคุณได้ทำไว้ก่อน ในท้ายที่สุดคุณจะรบกวนอดีตของคุณแทนที่จะทำให้อดีตของคุณรักคุณอีกครั้ง ถ้าคุณทำเช่นนี้คุณมีอยู่แล้วในความสิ้นหวังซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี สุจริตนี้มักจะเปิดปิด อย่าเป็นคนที่หมดหวังถ้าคุณไม่ต้องการให้มีลักษณะเหมือนง่ายเพื่อให้ได้คนที่

จากความสิ้นหวังของคุณคุณอาจรีสอร์ทเพื่อทำให้ความหวังเท็จ คุณจะทำสัญญาที่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บ สัญญาเหล่านี้จะทำเฉพาะจากต่ำความนับถือตนเอง โดยไม่มีการควบคุมของตัวคุณเองคุณอาจจะทำให้สัญญาโดยไม่ทราบว่ามันยากที่จะให้คุณ เป็นผลให้ทั้งคุณและอดีตของคุณจะได้รับผลกระทบจากมัน

มันเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของคุณเพื่อขอและวิงวอน คุณเป็นมนุษย์และทัศนคติแบบนี้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เหล่านี้จะเกิดความผิดพลาดที่คุณมีการกระทำในขณะที่พยายามที่จะชนะกลับอดีตของคุณ ควบคุมตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถและเคารพการตัดสินใจของอดีตของคุณ อย่าบังคับตัวเองมากเกินไปในอดีตของคุณหรืออื่น ๆ คุณก็จะต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้น